Stadgar efter 21a Kongressen - Artikel 20 -

Artikelindex

Artikel 20
Upplösning av Riksförbundet
Riksförbundet upplöses automatiskt om dess medlemmar har sjunkit till 2 eller Kongressen beslutat på frågan med tre fjärdedelsmajoritet (3/4) samt fördelningen av riksförbundets tillgångar.

Artikel 21
En förening eller kommun som är medlem har rätt att lämna Riksförbundet efter skriftlig ansökan med bifogad handling som visar beslut från dess årsmöte om ett utträde från Riksförbundet.

Artikel 22
Riksförbundet överlämnar med förtroende efterlevnaden av de aktuella stadgarna till medlems-föreningarna och kommunerna och litar på deras goda vilja och samarbetsanda som ska bidra till ett väl fungerande Riksförbund.

Dessa stadgar har beslutats av Riksförbundets Konferens den 31 oktober 1976 och kompletterats vid 3:e Kongressen den 6:e maj 1978, vid 4:e Kongressen den 17:e och 18:e november 1979,
Vid den 5:e Kongressen den 23:e och 24:e maj 1981, vid 6:e Kongressen den 21:a och 22:a maj 1983 samt vid konstituerande Kongresser 29:e november 1986 och 10:e maj 1991.
Stadgarna rättades vid 11:e Kongressen den 25:e april 1993.
Stadgarna ändrades vid 12:e Kongressen den 8:e och 9:e april 1995.
Ändringar gjordes vid 13:e Kongressen den 15:e och 16:e februari 1997.
Ändringar gjordes vid den 17:e Kongressen den 16:e och 17:e april 2005.
Ändringar gjordes vid den 18:e Kongressen den 28:e och 9:e april 2007.
Ändringar gjordes vid 19:e Kongressen den 2:a maj 2009.
Ändringar gjordes vid 21:a Kongressen den 5:e och 6:e april 2014.