Stadgar efter 21a Kongressen

Artikelindex

Artikel 1
Namn:
Omospondia Ellinikon Silogon ke Kinotiton Souidias (OESKS)
Grekiska Riksförbundet i Sverige

Artikel 2
Riksförbundet har sitt säte i Stockholm

Artikel 3
Riksförbundets mål är:
1. att bevara, utveckla och presentera den nationella, språkliga och kulturella identiteten inom ramen för ett multikulturellt svenskt samhälle.
2. att samordna, stödja och presentera medlemsföreningarnas arbete.
3. att representera greker i Sverige och hjälpa till med att lösa deras problem.
4. att motverka rasism och främlingsfientlighet både i samhället och i arbetslivet samt uppnå jämlikhet med landets befolkning.
5. att kämpa för nationella och samhälleliga grekiska frågor samt skapa opinion både i Sverige och internationellt.
6. att medverka i aktiviteter som värnar freden och förbättrar miljön.

Artikel 4
Riksförbundet och dess medlemmar, Kommuner-Föreningar är partipolitiskt oberoende.

Artikel 5
Medel för att uppnå målen:
1. Riksförbundet samarbetar med myndigheter, organisationer och enskilda personer både i Sverige och i Grekland för att förverkliga målen
2. samarbetar med andra invandrarorganisationer i Sverige för att föra fram gemensamma frågor
3. samarbetar med grekiska organisationer i Europa.
4. massmedia
5. Riksförbundet använder sig av varje annat lagligt medel som anses vara till gagn för dess angelägenheter.

Artikel 6
I Riksförbundet kan varje grekisk förening och kommun i Sverige bli medlem under förutsättning att:
1. den har minst 15 inskrivna medlemmar och organ som är demokratiskt valda.
2. har en demokratisk struktur
3. den accepterar Riksförbundets stadgar
4. den ansöker skriftligt om att bli Riksförbundets medlem
a. ansökan handläggs av Riksförbundets styrelse.
b. har styrelsen avstyrkt en ansökan, tas ärendet tillhandläggning av Kongressen i de fall den ansökande föreningen eller kommunen begärt detta.
5. den har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot Riksförbundet.
a. Riksförbundets redovisningsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
b. Riksförbundets medlemmar skall fullgöra sina ekonomiska förpliktelser under tiden 1 januari - 15 december.
c. tillsammans med medlemsavgiften bifogas från respektive medlemsförening, aktuell medlemslista innehållande medlemmarnas namn och adresser.
d. denna medlemslista behandlas konfidentiellt (listan varken överlämnas till någon eller publiceras).
e. tillsammans med valresultatet på medlemsföreningarnas representanter i Kongressen, bifogas lista innehållande namn och adresser till de medlemmar som deltog i valet.
f. de medlemsföreningar som inte uppfyller dessa villkor utesluts automatiskt.
g. möjlighet att åter bli medlem i Riksförbundet finns, då artikel 6 i Stadgan uppfylles.
6. de inte samtidigt är medlemmar i en annan förening eller kommun som också är medlem i Riksförbundet.
7. i Riksförbundet får endast en förening eller kommun i varje svensk kommun bli medlem. Undantag görs för följande kommuner: Gislaved, Anderstorp och Helsingborg, vilka redan har två kommuner samt Stockholm, som har tre föreningar (Stockholm, Norra Stockholm, Södra Stockholm).
8. föreningar som finns och har aktiviteter i Sverige och som bygger på härkomst från olika landskap i Grekland, kan bli medlemmar i Grekiska Riksförbundet , dock endast en förening i varje svensk län.