Επίσκεψη στην Κοινότητα του Kalmar, 22/10/2016 (sv-SE)

Η γραμματέας, ο αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016, επισκέφτηκαν την κοινότητα του Kalmar.

Η επίσκεψη είναι συνέχεια ενός από τους στόχους του νέου Δ.Σ της Ομοσπονδίας να επισκεφτεί όλες τις Ελληνικές Κοινότητες στην Σουηδία με προτεραιτότητα φυσικά στις κοινότητες-μέλη

Το Δ.Σ. της Κοινότητας του Kalmar ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τις ανησυχίες και τις ανάγκες των Ελλήνωv του Kalmar

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η λειτουργεία Προξενείου στο Kalmar, κάτι που θα διευκόλυνε αφάνταστα τους έλληνες του Kalmar και της ευρύτερης περιοχής.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποσχέθηκαν να ερευνήσουν τα θέματα και να απαντήσουν στην Κοινότητα του Kalmar το γρηγορότερο.