Ενημέρωση φοιτητών και νέων μεταναστών, 10/09/2016 (sv-SE)