Το 24ο συνεδριο - το συνέδριο της ΝΤΡΟΠΗΣ

Στις 6-7 Απριλίου 2019 διεξήχθει το 24ο συνέδριο της ΟΕΣΚΣ. Ένα συνέδριο γεμάτο ντροπή και έλλειψη ήθους που σκηνοθέτησαν ο Κομνηνός Χαϊδευτός χέρι χέρι με τον Μωυσή Νικολαΐδη.

Το ΔΣ που εκλέγει από το 23ο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ δεν κατάφερε να συγκροτηθεί σε σώμα διότι τα μέλη της ΑΣΥΜ Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Κωνστάντης και Στέλλα Σαββίδου κατήγγειλαν το 23ο Συνέδριο ως αντικαστατικό (νώθο) άρα τα μέλη του ΔΣ δεν έχουν εκλεγεί με νόμημες διαδικασίες γιαυτό πρέπει να πάμε σε νέο συνέδριο, το 24ο, το γρηγορότερο δυνατόν.

Την κύρια ευθύνη της διεξαγωγής του 24ου συνεδρίου αποφάσησε το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ στην δεύτερη τακτική συνεδριασή του, στις 27 Μαΐου, να την έχει μια τετραμελής Οργανωτική Επιτροπή (προεδρείο) που θα αποτελείται από τους επικεφαλείς των τεσσάρων παρατάξεων, οι αποφάσεις θα παίρνονται ομόφωνα και η θητεία της θα διαρκέσει έως το 24ο Συνέδριο.
Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείτο από Νίκο Κωνσταντιίδη, Βασίλη Λαζαρίδη, Μωυσή Νικλαΐδη και Ιωάννη Νικολαΐδη.

Αυτή η απόφαση καταπατήθηκε τελείως αντικαταστατικά από την ΑΣΥΜ (Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Κωνστάντης, Στέλλα Σαββίδου) και ΑΚΑ (Μωυσής Νικολαϊδης, Παρασκευή Καραζήση) με συνέπεια το 24ο Συνέδριο, το συνέδριο της ντροπής.

Η ΑΣΥΜ (Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Κωνστάντης, Στέλλα Σαββίδου) και ΑΚΑ (Μωυσής Νικολαϊδης, Παρασκευή Καραζήση) κατάφεραν με έναν αντικαστατικό, αντιδημοκρατικό και ανήθικο τρόπο να αποκλήσουν κοινότητες από το 24ο Συνέδριο διότι οι κοινότητες αυτές είναι κομματικά αδέσμευτες και να εγκρίνουν κοινότητες που ελέγχονται απο ΑΣΥΜ(ΚΚΕ) και ΑΚΑ(ΚΙΝ.ΑΛ)

Παραδείγματα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 6.1 του καταστατικού μέλη της ΟΕΣΚΣ γίνονται οι κοινότητες που «Έχουν 15 τουλάχιστον εγγεγραμμένα μέλη και όργανα εκλεγμένα με δημοκρατικό τρόπο.»

Η Ελληνική Κοινότητα Norrköping ενημέρωσε ένα μέρος του ΔΣ της ΟΕΣΚΣ ότι θα διεξάγει εκλογές αντιπροσώπων στις 30 Μαρτίου στις αίθουσες ABF.
Σαν παρατηρητές από την ΟΕΣΚΣ παρευρέθηκαν οι Μωυσής Νικολαΐδης, Γιάννης Κωνστάντης και Νίκος Κωνσταντινίδης. Ο Νίκος Κωνσταντινίδης ρώτησε την 3μελή εφορευτική επιτροπή ποιός είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Η απάντηση ήταν ότι η κοινότητα δεν έχει πρόεδρο, δεν έχει διοικητικό συμβούλιο και δεν έχει κανει Γενική Συνέλευση τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες που βρήκε εκείνη την στιγμή ο Γιάννης Κωνστάντης η κοινότητα έπαψε να υπάρχει στις 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Η κοινότητα Norrköping στις 30 Μαρτίου 2019 δεν πληρούσε τις προυποθέσεις για να είναι μέλος της ΟΕΣΚΣ διότι δεν είχε «όργανα εκλεγμένα με δημοκρατικό τρόπο» όμως η ΑΣΥΜ και ΑΚΑ έγκριναν 2 αντιπροσώπους, τον Μάκη Παπακωνσταντίνου και Γιάννη Θωμά, να συμετάσχουν στο 24ο με δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Περισσότερα σύντομα