Η ίδρυση της Ομοσπονδίας - Σελιδα 3

Ευρετήριο Άρθρου

Ενέργειες που αφορούσαν το σύνολο του ελληνισμού και όχι μόνο του οργανωμένου σε τοπικούς Συλλόγους/Κοινότητες, διαδέχονταν η μιά την άλλη. Μία τέτοια απαρίθμηση, θα απαιτούσε δεκάδες σελίδες του περιοδικού και δεν είναι δυνατόν να γίνει τώρα, ας ελπίσουμε στο μέλλον.

Τα αμέσως επόμενα χρόνια, αυξήθηκαν οι Σύλλογοι/ Κοινότητες μέλη της Ομοσπονδίας και έφθασαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 τα 52. Το σύνολο των μελών των τοπικών Συλλόγων ξεπερνούσε το 50% του ελληνισμού της Σουηδίας. Το 1976, εκδόθηκε και το περιοδικό της Ομοσπονδίας που παρά τη διαφορετική συχνότητα και την κατά καιρούς άτακτή του έκδοση, δεν σταμάτησε ποτέ. Για μεγάλα διαστήματα υπήρξε το μοναδικό ελληνικό έντυπο στη Σουηδία και από το 1997 ως σήμερα, είναι το μόνο που εκδίδεται σε τακτικά διαστήματα.

Διάφοροι λόγοι όπως η παλιννόστηση, η οικονομική ύφεση, η μετακίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα της Σουηδίας, κ.ά., επέφερε και μία δραστική μείωση στο σύνολο των μελών της Ομοσπονδίας που σήμερα την αποτελούν 24 Κοινότητες/Σύλλογοι.

Τα γραφεία της ΟΕΣΚΣ βρίσκονται στο Sundbyberg, βόρειο προάστειο της Στοκχόλμης. Στους χώρους της συστεγάζονται η Ελληνική Ομοσπονδία Νέων Σουηδίας και η Σύνταξη του περιοδικού της ΟΕΣΚΣ «Eλληνισμός του Bορρά». Επίσης στους ίδιους χώρους βρίσκονται τα αρχεία της ΟΕΣΚΣ και του περιοδικού με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μικρή βιβλιοθήκη, αίθουσα συσκέψεων και σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΣΚΣ, αποτελείται από 13 τακτικά και 5 αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια στο Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ, από τους αιρετούς αντιπροσώπους των κοινοτήτων/συλλόγων.