Η ίδρυση της Ομοσπονδίας - Σελιδα 2

Ευρετήριο Άρθρου

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Γ. Τσοκάνης, πρόεδρος -Στοκχόλμη
Γ. Κίλιας, αντιπρόεδρος -Södertälje
Σ. Μαντζίλας, γραμματέας -Στοκχόλμη
Δ. Κοσκινάς, ταμίας -Στοκχόλμη
Α. Κρομλίδης, μέλος -Borås
Γ. Σκούφιας, μέλος -Norrköping
Γ. Παναγιωτόπουλος, μέλος -Göteborg

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Κ. Χατζόπουλος -Στοκχόλμη
Α. Κονταρίνης -Södertälje
Χ. Μπέντζελος -Norrköping

Η ανάγκη ενός δευτεροβάθμιου οργάνου, το οποίο θα μπορούσε να δράσει σε πανσουηδικό επίπεδο και να συντονίσει τα αιτήματα των Ελλήνων –που ως τότε είχαν τοπικό χαρακτήρα– είχε επισημανθεί από καιρό. Εκτός των αντιδικτατορικών ενεργειών έπρεπε να αντιμετωπιστούν και μία σειρά προβλημάτων και αιτημάτων που είχαν σχέση με τη διαβίωση και τη θέση του ελληνισμού της Σουηδίας. Ο φορέας που θα μπορούσε να κινηθεί σε αυτό το επίπεδο ήταν φυσικά αυτός που δημοκρατικά και αναλογικά εκλεγμένος από τους Συλλόγους/Κοινότητες, θα εκπροσωπούσε τον ελληνισμό. Η σύσταση της Ομοσπονδίας από τους πέντε ελληνικούς Συλλόγους δημιούργησε αυτόν τον φορέα. Οι περιορισμένης φύσης δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, πήραν μία άλλη έκταση, ιδιαίτερα μετά την πτώση της χούντας στην Ελλάδα, κάτι που, ίσως, δεν είχαν ποτέ φανταστεί οι ιδρυτές της. Ο χορός όμως είχε αρχίσει και δεν σήκωνε πισωγυρίσματα.