Συμμετοχή του Προεδρείου της ΟΕΣΚΣ στο Δ.Σ της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης, 7/12/2014

Στις 7 Δεκεμβρίου συναντήθηκε το Δ.Σ της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης.

Στην συνάντηση αυτή συμμετείχε και το προεδρείο της ΟΕΣΚΣ ώστε από κοντά να ενημερωθεί για τα φλέγοντα θέματα που αφορούν την ΕΠΣ.

Ο πρόεδρος της ΕΠΣ, Αποστόλης Παπακώστας, έδωσε μια λεπτομερή ενημέρωση και στάθηκε στο θέμα της ανάγκης ανακαίνησης του κτιρίου και τα έσοδα και έξοδα που θα φέρει

Γνωστοποίσε επίσης στους παρευρισκόμενους την επιθυμία, όραμα, του η Ελληνική Πολιτιστική Στέγη να γίνει η στέγη, το κέντρο, του ελληνισμού της Σουηδίας.