ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόβλημα στην λειτουργεία του γραφείου, 15/07/2016

Η λειτουργεία τo γραφείου της ΟΕΣΚΣ θα είναι προβληματική το χρονικό διάστημα 15/7 - 30/9 λόγω ανακαίνισης του κτιρίου.