Το διήμερο 21-22 Απριλίου 2018, διεξήχθη το 23ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας όπου και εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Οι 9 σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί είναι:

Με 16 ψήφους, ΕΑΣ
1. Νίκος Κωνσταντινίδης
2. Χρύσα Κολιάστα
3. Σωτήρης Λούστας

Με 13 ψήφους, ΑΣΥΜ
4. Βασίλης Λαζαρίδης
5. Γιάννης Κωνστάντης
6. Στέλλα Σαββίδου

Με 8 ψήφους, ΑΚΑ
7. Μωυσής Νικολαϊδης
8. Παρασκευή Καραζήση

Με 3 ψήφους, ΚΕΜ
9. Γιάννης Νικολαϊδης

Στην δεύτερη ταχτική συνεδρίαση στις 27 Μαϊου 2018 επειδή δεν έγινε δυνατή η συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 13.11 του καταστατικού και να εκλεγεί μία οργανωτική επιτροπή (προεδρείο) που θα αποτελείται από όλες τις παρατάξεις και θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των τρεχόντων ζητημάτων της Ομοσπονδίας καθώς και την κύρια ευθύνη της διεξαγωγής νέου τακτικού συνεδρίου με δημοκρατικές διαδικασίες (μη νώθες) το αργότερο έως τον Απρίλη του 2019. Η επιτροπή θα λειτουργεί και ως firmatecknare με την σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων.

Η πρόταση αυτή έγινε και ψηφήστηκε από Βασίλη Λαζαρίδη, Γιάννη Κωνστάντη, Στέλλα Σαββίδου, Μωυσή Νικολαϊδη και Παρασκευή Καραζήση και σύμφωνα με το καταστατικό θα ισχύει μέχρι το επόμενο τακτικό συνέδριο, 24ο.

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής (προεδρείου) είναι:
1. Νίκος Κωνσταντινιδης
2. Βασίλης Λαζαρίδης
3. Μωυσής Νικολαϊδης
4. Ιωάννης Νικολαϊδης.

Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Αζαρίας Ιορδανίδης, ΕΑΣ
2. Θεόδωρος Χουλιάρας, ΑΣΥΜ
3. Παναγιώτης Αράπογλου, ΑΚΑ