Μία επιτυχημένη ημέρα, 10η Δεκεμβρίου 2017

"Mat och Kultur" evenemanget den 10e december 2017 var en lyckad dag för alla, deltagare och inbjudna gäster


Serbiska Kvinnoföreningen, dansgruppen

 


Grekiska Föreningen i Stockholm-Kvinnoföreningen, dansgruppen