Οι "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", 21/10/2017

Οι "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" συναντούν τους Έλληνες της Σουηδίας στις 21 Οκτωβρίου ώρα 17:00 στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Idungatan 4B

Ενημερωτική Ημερίδα για τη Πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης: "Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας"

Ομιλητές:
Λόης Λαμπριανίδης,
ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης
Έύη Σαχίνη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας, που σχεδίασε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΟΑ) σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), είναι η συμβολή όλων των Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας στην κατεύθυνση της «κοινωνίας της γνώσης».

Μέσω της πρωτοβουλίας υποστηρίζεται η δημιουργία «γεφυρών» που θα επιτρέψουν στους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, να συνεργαστούν, αξιοποιώντας επιχειρηματικές ή/και ερευνητικές πρωτοβουλίες, με επιστήμονες, με φορείς και με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο γίνεται καλύτερα το σύνολο του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα. Η οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας πρέπει να ενισχυθεί με τη συμβολή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό.

Διοργάνωση:
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Embassy of Greece in Sweden
Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας

Η αφίσα σε μορφή PDF