Συνάντηση ελλήνων του νομού Jönköping για ένωση των ήδη υπαρχόντων Ελληνικών Συλλόγων

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 έλληνες κάτοικοι του νομού Jönköping συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις προϋποθέσεις ένωσης των Ελληνικός Σύλλογος Jönköping "ΕΛΛΑΣ" και Ελληνο-Σουηδική Κοινότητα Jönköping.

Η Ελληνο-Σουηδική Κοινότητα έκανε την πρόταση "να οριστεί μία τριμελής επιτροπή από κάθε κοινότητα που θα συζητήσουν τις προϋποθέσεις για την από κοινού επιθυμία ένωσης των ελλήνων του νομού. Οι δύο επιτροπές θα μεταφέρουν στα αντίστοιχα Διοικιτικά Συμβούλια τις προτάσεις τους. Το κάθε Διοικητικό Συμβούλιο καλώνστας Γενική Συνέλευση θα πάρει απόφαση επί των προτάσεων."

Η απάντηση του Ελληνικού Συλλόγου "ΕΛΛΑΣ"  ήταν "να γίνουν μέλη στον Ελληνικό Σύλλογο "ΕΛΛΑΣ" όλα τα μέλη της Ελληνο-Σουηδικής Κοινότητας, να αδρανοποιηθεί ο αριθμός οργανισμού της Ελληνο-Σουηδικής Κοινότητας και κατόπιν τούτου να γίνει Γενική Συνέλευση και εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο."

Η πρόταση αυτή του Ελληνικού Συλλόγου "ΕΛΛΑΣ" σημαίνει διάλυση της Ελληνο-Σουηδικής Κοινότητας πράγμα αντιδημοκρατικό και ασεβές απέναντι στα μέλη της Ελληνο-Σουηδικής Κοινότητας και απερίφθη.