Επίσκεψη στην Κοινότητα του Borås, 16/12/2016

Η γραμματέας, ο ταμίας και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Παρασκεύη 16 Δεκεμβρίου 2016, επισκέφτηκαν την κοινότητα του Borås.

Η επίσκεψη είναι συνέχεια ενός από τους στόχους του νέου Δ.Σ της Ομοσπονδίας να επισκεφτεί όλες τις Ελληνικές Κοινότητες στην Σουηδία με προτεραιτότητα φυσικά στις κοινότητες-μέλη

Το Δ.Σ. της Κοινότητας του Borås ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τις ανησυχίες και τις ανάγκες των Ελλήνωv του Borås

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν το Ελληνικό Σχολείο, η λειτουργεία Προξενείου στο Göteborg, ο τρόπος εκλογής αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας και ο τρόπος εκλογής του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποσχέθηκαν να ερευνήσουν τα θέματα και να απαντήσουν στην Κοινότητα του Borås το γρηγορότερο