ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, 8 Δεκεμβρίου 2012

Η νέα έκδοση της Ομοσπονδίας περιλαμβάνει την Ιδρυτική πράξη και όλα τα Συνέδρια που έχουν διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 1972 – 2011. Εκτός του τόπου και χρόνου διεξαγωγής, καταγράφονται όλες οι Κοινότητες που συμμετείχαν στο εκάστοτε Συνέδριο, ο προβληματισμός των αντιπροσώπων, οι πολιτικές αποφάσεις κ.ά.

Στο βιβλίο, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, καταγράφονται και τα περιεχόμενα όλων των περιοδικών του χρονικού διαστήματος 2002 – 2010, που συμπληρώνουν την έκδοση: Ξ. Παγκαλιάς – Κ. Κουκούλης, 25+1 χρόνια με το Περιοδικό της Ομοσπονδίας/Grekiska Riksförbundets tidskrift, Στοκχόλμη 2002.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο από τη γραμματεία της Ομοσπονδίας.